ARA 42nd Congress: Romania at the Greater Union Centennial Anniversary – A Review

 

Congresul ARA 42: România la Centenarul Marii Uniri

26-29 august 2018, Universitatea Tehnică „Gh Asachi”, Iaşi

 

Într-un spaţiu plin de istorie, cultură şi civilizaţie românească, a avut loc Congresul  ARA 42  în „dulcele târg al Ieşilor”, la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, în Aula Magna “Carmen Sylva”, iar întâlnirile din pauze s-au făcut în Sala Paşilor Pierduţi, în faţa muralelor-tablouri ale lui Sabin Bălaşa. Tot aici au fost aranjate expoziţia de cărţi şi expoziţiile de artă (pictură, grafică, sculptură, desen de modă şi artă fotografică) şi arhitectură (proiecte ale studenţilor şi absolvenţilor de la „Gh. Asachi”).

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” este cea mai veche universitate din Iaşi, iar Biblioteca, clădire istorică, prin măiestria şi frumusetea construcţiei, este considerată ca una din primele zece cele mai frumoase biblioteci din lume. La această universitate a absolvit prima promoţie de ingineri din România, în 1940.

Congresul ARA 42 a cuprins teme variate de la lingvistică, literatură, artă, ştiinţe (economie, matematică, fizică, chimie, educaţie) la inginerie şi medicină. La Congres au participat peste 200 de persoane. Preşedinta Congresului a fost doamna prof. dr. Ileana Costea, din Los Angeles,  de la Universitatea de Stat din California, Northridge (CSUN), iar organizatorul local prof. dr. Alexandru Sălceanu, Univ. Tehnică „Gh. Asachi”.

Înscrierea participanţilor s-a facut în prima zi, pe 26 august, de la 8:00am la 17:00pm. Fiecare participant la congres a primit mapa şi volumul cu abstractele prezentărilor şi notele biografice ale autorilor. Cu ocazia congresului s-a publicat şi un frumos al doilea volum din seria nouă a Jurnalului ARA pentru secţia umanistă, ARA Journal (new series) Arts and Humanities vol. 35.1, 2018  (editor dna. dr. Oana Leonte).

În aceeaşi zi, începând de la ora 9:00am au avut loc secţiunile de arhitectură, moderate de arhitectul, şef de lucrări la universitatea „Gh Asachi”, arhitect Dan Vişan,  prof. univ. dr. Ileana Costea, din Los Angeles şi arhitecta Maria Dragotă din Tg. Mureş.

Sesiunea de după amiază a început cu workshopul Qigong prezentat de Doina Ţetcu între 2:30 pm şi 3:35 pm şi a continuat cu prezentarea în cadrul sesiunii de literatură a prof. dr. Ileana Costea “Ion Caragiani: un reprezentant cultural important al Iaşiului”.

Între 4:00 pm şi 5:00 pm doamna Ileana Costea  a moderat Masa Rotundă a Mass-Mediei Româneşti cu participarea directă sau pe skype a unor ziarişti, la care şi-au exprimat interesul să participe: din Iaşi, Cassian Maria Spiridon (“Convorbiri Literare”) şi Lucian Vasiliu (“Scriptor” şi “Revista Melidonium”), Ben Todică (realizator de programe radio şi TV în română la Melbourne, Australia) şi din SUA Grigore Culian, (“New York Magazin” şi autor al unui voluminos volum recent apărut despre Media Românească) şi Marius Petraru (colaborator la ziarul Mioriţa, Sacramento).

Recepţia de deschidere şi banchetul congresului s-au ţinut în frumoasa sală “Vasile Pogor” a  Palatului Roznovanu, azi Primăria Iaşi.

În seara cocteilului de deschidere, duminică 26 august, a avut loc un concert al elevilor şcolilor de muzică din Iaşi. Coordonator muzical al programului a fost Nina Munteanu, profesor de vioară la Colegiul Naţional de Artă “Octav Băncilă “. Master Acompaniator la pian a fost dr. Aurelia Simion, profesor de pian şi prorector la Universitatea de Arte “George Enescu“ şi Co-repetitor profesor Oana Antiniea la Colegiul Naţional de Artă “Octav Băncilă “. S-a cântat muzică clasică la pian, vioară şi violă, muzică de operă şi populară: elevi la clasa de canto ai baritonului, Ştefan Gabriel Gheorghiţă, solist al Operei din Iaşi şi a Adinei Pavalache, profesor la colegiul „Octav Băncilă;  la clasa de violă a cunoscutei Susie Meszaros de la Royal Northern College of Music, UK;  la clasa de vioară a Ninei Munteanu de la Colegiul Naţional de Artă “Octav Băncilă “ şi de pian a Inei Cristea. Au performat elevi de la Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă”, Universitatea Naţională de Muzică „George Enescu”, Şcoala privată „Ina Cristea”, din clasa 4a până în clasa 12a: vocalişti Andreea Chifan, Diana Cruceanu, Vlad Herţescu, Diana Penişoară, Beatrice Spiridon; la pian Sophia Chiriac; la vioară Daniel Robert Gherasim şi Bogdan Lazăr şi la violă Teodor Gabriel Dirţu. Programul s-a încheiat cu o piesă compoziţie proprie executată la pian de prof. dr. Aurelia Simion.

La deschiderea oficială a congresului care a avut loc în seara zilei de 26 august în prezenţa domnului primar al Municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a dlui. prof. univ. dr. Constantin Simirad, fost primar, a domnului acad. prof. univ. dr. Bogdan C. Simionescu, vicepreşedintele Academiei Române, şi a Preşedintei Congresului ARA 42, prof. univ. dr. Ileana Costea, Universitatea de Stat din California, Northridge (CSUN). Au fost intonate cele două imnuri, ale Statelor Unite ale Americii şi României.

În continuare au vorbit primarul Iaşiului dl. Mihai Chirica, prof. univ. dr. Constantin Simirad şi d-na prof. univ. dr. Ileana Costea, Preşedinta Congresului.

Festivitatea de omagiere aniversară la 90 de ani a dlui. prof. dr. Constantin Corduneanu, Preşedintele ARA, cunoscut de mulţi discipoli în şcoala de matematică din Iaşi cu un Laudatio  prezentat de acad. prof. dr. Bogdan Simionescu urmat de cel al   prof. dr. Gh. Moroşan în lectura dr. Oana Leonte. Deschiderea Congresului ARA 42 s-a încheiat cu un pahar de şampanie şi o felie de tort excepţional, intonându-se Gaudeamus Igitur.

Pe 27 august au avut loc în prima parte a zilei lucrările în plen, urmate de cele pe secţiuni.

In deschiderea lucrărilor Congresului, care au avut loc în Aula Magna a Universităţii Tehnice “Gh. Asachi”, o sală bijuterie de arhitectură şi cu tradiţie istorică, au luat cuvântul doamna prof. univ. dr. Ileana Costea, Preşedinta Congresului, prof. univ. dr. Dan Caşcaval, Rectorul Universităţii Tehnice “Gh. Asachi” şi prof. univ. Constantin Simirad, fost primar al Iaşului. A urmat “In Memoriam” pentru Miron Bonca şi pentru Elisabeta Isanos, care au plecat dintre noi anul acesta. Despre Miron Bonca a vorbit doamna dr. Oana Leonte arătând că după decesul lui Miron Butariu, dl. Bonca a fost trezorierul ARA, din 1992 până în 2000. A fost prezentată fotografia lui Miron Bonca cu soţia la banchetul de la Congresul al 19-lea ARA, Northampton, 1994. Despre Elisabeta Isanos, autor de lucrări publicate în ambele ARA Journal Nr. 34.1, 2017 şi 35.1, 2018, a vorbit cu emoţie şi nostalgie domnul scriitor din Bucureşti, Ion Lazu. La sfârşit s-a ţinut un moment de reculegere pentru cei doi dispăruţi.

Lucrările au început cu cele în plen pe tema Centenarulului Marii Uniri, sesiune moderată de doamna dr. Oana Leonte. Menţionăm: Bogdan Simionescu – “Academia Română şi Unitatea Naţională” conferinţa plenară, Mariana Zavati Gardner – Iti Aminteşti? O Sută de Ani… (1918-2018″, publicată ca motto al volumului de Abstracte al Congresului,  Ion Lazu – “Scriitori români în Primul Război Mondial”, Maria Andreia Fanea – “Album Overwiew: The heroines of Great Romania. Destinies from The First Battle Line”, Lucia Olaru-Nenati – “Consolidation through Culture of the Great Union”, Nicolae Petrescu-Redi – “Oraşul Ploieşti în timpul Războiului de Reîntregire (1916-1918)”.

In cadrul banchetului ce a avut loc in seara zilei de 27 august la Palatul Roznovanu recitalul de poezie şi muzică, “Cornul de Argint”, pe motive din poezia eminesciană, cu improvizaţii proprii cu elemente folclorice şi triluri, susţinut de poeta Lidia Lazu, a fost urmat de decernarea diplomelor şi premiilor.

În total au fost peste 85 de comunicări ştiinţifice din toate domeniile ştiinţei şi culturii menţionate, seminarii, colocvii, mese rotunde, workshop-uri.

Spicuim de la fiecare secţiune în parte mai jos.

La secţia de arhitectură: şef de lucrări de la Universitatea Tehnica “Gh Asachi”, Ion – Daniel Vişan – “Arhitectul de origine română bine-cunoscut în Canada: Dan Hanganu”, Maria Dragotă – “Succintă prezentare a unor obiective din Tg. Mureş” şi Ileana Costea – “Modernitate întoarsă spre valori tradiţionale. Arta şi Omul: Dinu Rădulescu, sculptură şi desene”.

În continuare a avut loc un workshop introdus de dna Oana Leonte şi susţinut de Doina  Ţetcu, intitulat “Qigong” în care s-au prezentat pe lângă teoria acestui sistem holistic de meditaţie şi inducere a “energiei vieţii” şi mişcări benefice pentru sănătate pe care le poate face oricine şi care a interesat mult publicul.

Deosebită a fost prezentarea ştiinţifică a Alinei Mihai din Karlsruhe, Germania care a vorbit despre “global warming”, dificultăţile şi potenţialul metodei de reducere a poluării produse de emisia de gaz “tip seră”. Doina Ţetcu a prezentat o impresionantă poveste, pagini de istorie trăită de ea în timpul revoluţiei din 1989.

Ştefania Madgison, fondatoarea şi directoarea Fundaţiei Blue Heron, a vorbit despre fundaţie şi relaţia acesteia cu cartea recent publicată: “Magicianul Alb”, intrând în direct pe Skype din Los Angeles, California.

Un lucru special pentru acest congres ARA a fost că s-a ţinut în două localităţi, la Iaşi şi la Ipoteşti la complexul muzeal Eminescu, în locul încărcat de atâta spiritulitate ce a dat neamului românesc parcă însăşi fiinta lui.

În ziua de 28 august la sesiunile de la Ipoteşti, în sanctuarul eminescian, accentul s-a pus pe susţinerea lucrărilor de lingvistică, literatură, artă şi cele despre Eminescu. Aici Lucia Olaru Nenati a facut o frumoasă conferinţă-recital cu muzică eminesciană pe care a interpretat-o, după care a condus participanţii prin casa memorială unde s-a născut Eminescu şi unde dna. Nenati a activat ca muzeograf principal numeroşi ani. Vizitarea memorialului Eminescu de la Ipoteşti a însemnat o trăire specială pentru mulţi dintre participanţii la congres care nu mai fuseseră acolo. Tot aici un grup de oameni de stiinţă şi profesori de la universităţi din Iaşi au ţinut, sub conducerea dlui. Florin Egner o discuţie despre imperioasa necesitate a creării unei universităţi de stat la Botoşani, oraş care a dat numeroase personalităţi României. O prezentare de excepţie a fost “Eminescu şi Cioran, pasiunea lor comună pentru grădini, muzee şi cimitire”, de Roxana Patraş, cercetator la Secţia Interdisciplinară de Cercetare în Ştiinte Sociale şi Umaniste, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. Dna Patraş a prezentat parabiografiile Ilinei Gregori din Frankfurt, Germania, despre vieţile exilaţilor Eminescu şi Cioran, menţionând şi cartea mai recent apărută despre exilatul uitat Matila Ghyka, referindu-se la stilul critic imaginativ al dnei. Gregori.

Tot la Ipotesti s-au ţinut şi câteva lucrări în alte domenii legate de sănătate şi medicină: un workshop susţinut de prof. Gh. Drăgan, intitulat “HuPo Test- Self – Evaluation Test and Training of Mental State”, o prezentare despre primul ei an de rezidenţă la spitalul universitar Elias din Bucureşti, a foarte tinerei doctorande Ruxandra Mădălina Păunescu şi o prezentare plină de miez a dnei. dr. Didi Surcel, despre frontierele ştiintelor biologice.

Trebuie menţionat faptul că pentru prima dată, după mult timp, secţiunea de lingvistică  a fost reprezentată cu trei lucrări excepţionale: prof. univ. dr. Alexandra Cornilescu de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti – “Subjunctive Thoughts: Mood choice in English and Romanian Complement Clauses”, prof. univ. dr. Petre Gheorghe Bârlea, Universitatea Ovidius Constanţa şi  Universitatea “Valahia” din Târgovişte – “Literary Romania at the Beginning of the Twentieth Century” şi conf. univ. dr. Cristina –Alice Toma, Université libre de Bruxelles şi Universitatea din Bucureşti – “Trei veacuri de Istorie a terminologiei ştiinţifice româneşti”.

La secţiunea de literatură şi stilistică menţionăm: Emilia Ţuţuianu – “Today for Tomorrow”, Roxana Patraş – “A stylistic of Exiled Lived”, Maria Andreia Fanea – “Exile – Protest and Resignation in Bujor Nedelcovici’s work”, Cristiana Grigore – “The Roma Peoples’ Project at Columbia University”, Anca Andrei-Fanea, “Remembers ARA 1991-1998” şi Monica Grecu (University of Nevada, Reno) – “Eminescu: The Theme of Love and The Image of The Woman”. Dna Monica Grecu a fost Preşedinta Congresului ARA din 1995 de la Reno, NV, SUA.

Ultima zi a Congresului, miercuri 29 august, s-a ţinut din nou la Iaşi, în Aula Magna a Universităţii Tehnice “Gh. Asachi”, unde a avut loc prezentarea lucrărilor din cadrul secţiunii de matematică, moderator fiind prof. univ. dr. Alexandru Sălceanu şi a celor de la sesiunea de economie, moderată de prof. univ. dr. Ion Cucui de la Universitatea “Valahia” din Târgovişte.

La Ipoteşti pe 28 august şi în ultima zi a congresului, la Iaşi, seminarele despre “Mediatizarea ca metodă a încheierii conflictelor” au fost susţinute de dna. Beatrice Blohorn-Brenneur, din Franţa, Preşedinta Asociaţiei Internaţionale a Mediatorilor, cu participarea mai multor mediatoare din Botoşani şi Iaşi. Pe 29 august la Iaşi sesiunile au fost variate şi de mare calitate. Nancy Nemeş, Manager la Google, Berlin, Germania a prezentat elemente de inteligenţă artificială. Doi talentaţi oameni de ştiinţă din Los Angeles au intervenit cu prezentări pe Skype: Virgil Adumitroaie, fost Preşedinte al Societăţii Viitorul Român din Los Angeles, Senior Scientist la Universitatea California de Sud, a vorbit despre “Phase Equilibrium Calculations Applied to Cloud Modeling of Gas-GIant Planets”, iar Adrian Stoica, cercetător la NASA, JPL, Preşedintele Congresului foarte reuşit, ARA 38 din 2014, de la Pasadena, California a prezentat lucrarea “A Solar Power Infrastructure At the Moon’s South Pole”. În Aulă la aceste prezentari au asistat şi mama şi fratele dlui. Adrian Stoica, ieşeni. Cunosctul critic de cinematografie Irina Margareta Nistor a facut o incursiune în istoria filmului românesc şi a prezentat şi un film de desene animate de Gopo, unic prin cât de modern apare şi astăzi.

Pe toată perioada Congresului a avut loc o expoziţie de carte şi o expoziţie de postere de pictură (Jerry W. McDaniel, pictor eterogen, New York şi Los Angeles, SUA) şi Rodica Vescan (pictoriţă, Tg. Mureş), sculptură (Dinu Rădulescu, sculptor şi grafician, Bucureşti; Patriciu Mateescu, sculptor ceramist, Princeton, New Jersey, SUA), artă fotografică (Emanuel Tânjală, foto-jurnalist, Lynchbourg, Virginia, SUA) şi grafică pentru modă (Smaranda Schächtele, Creator de Tendinţe, Düsseldorf, Germania). Pentru un scurt moment au fost prezenţi la Congresul ARA 42 şi pictorul Ovidiu Lebejoară (Los Angeles) şi sculptorul Bogdan Hojbota (Bucureşti). Pentru expoziţia de carte un rol important l-au avut atât scriitorul Ion Lazu, aducând numeroase carţi din biblioteca personală şi postând pe blog standul ARA 42 precum şi doamnele dr. Anca Fanea şi Andreia Fanea.

Congresul ARA 42 Romanian Centennial Anniversary a fost un Congres ARA foarte bine organizat, cu un impact puternic asupra participanţilor care şi-au amintit de Congresele anuale ARA din perioada 1991-1998. S-a simţit o întoarcere la nivelul academic şi atmosfera de împartaşire de idei a ARA-ei de pe vremuri, aşa cum au gândit-o fondatorii ei.

A fost un Congres deosebit, cu un real succes ştiinţific, cu o relaţie minunată de prietenie între toţi participanţii. Congresul s-a distins atât prin prezenţa multor vechi membri ARA, – cât şi printr-o numeroasă participare a celor tineri (elevi, studenţi, tineri absolvenţi şi cercetători). Dr. Adrian Stoica a instituit, în memoria profesorului universitar Nicolae Stoica de la Universitatea “Al. Ioan Cuza” Iaşi, premiul Nicolae Stoica pentru a fi acordat anual celei mai bune lucrări în domeniul economiei angajându-se pentru început cu o donaţie de $1500 pentru 5 ani ($300/an). Premiul a revenit în acest an inaugural doamnei drd. Adriana Păduraru (Horaicu) de la Universitatea “Valahia” Targovişte.

Mulţumim tuturor celor care au contribuit într-un fel sau altul la realizarea succesului deplin al Congresului ARA 42: dnei. prof. dr. Ileana Costea, Preşedinta Congresului, dnei. dr. Oana Leonte pentru editarea volumelor de Abstracts 42nd ARA Congress şi a publicatiei ARA Journal (new series) Arts and Humanities vol. 35.1, domnului Primar al Municipiului Iaşi, Mihai Chirica, prof. univ. dr. Constantin Simirad, Rectorului Universităţii Tehnice “Gh. Asachi”, prof. univ. dr. Dan Caşcaval, prof. univ. dr. Alexandru Sălceanu, care, ca organizator local a fost sufletul acestui Congres, şef de lucrări – arhitectură “Gh.Asachi”, Daniel Vişan pentru expoziţia de arhitectură şi pentru stimularea studenţilor de a participa, domnului Florin Simion Egner pentru organizarea zilei de congres la Ipoteşti, tuturor cadrelor didactice implicate în organizare precum şi dnei dr. ing. Mihaela-Cintia Copăceanu, directorul Bibliotecii Universităţii Tehnice “Gh. Asachi” care a fost alături de participanţi, prezentând frumoasa şi istorica bibliotecă.

Efortul şi munca depusă de către toţi organizatorii congresului, cu dedicaţia deosebită a tuturor ieşenilor implicaţi şi înalta calitate academică a lucrărilor prezentate de participanţi au dus la Aniversarea Centenară a Marii Uniri la un Congres ARA 42 la de un deosebit succes.

 

Anca Andrei-Fanea

Maria Andreia Fanea

şi Ileana Costea